Ürünler

Haber bülteni

Recommended by vacuum-guide.com

İleride sözkonusu şartları okumamış veya okumuş olup ta bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Zinisan Vakum Pompa ve Makina Sanayi Ltd.Şti. (Zinisan) Web Sitesi'nin, bu sitedeki hertürlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Zinisan.'nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şu kadar ki; Zinisan . Web Sitesi'ni ziyaret edenlerin, Web Sitesi'nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, Zinisan logosunun, anasayfa ile alt bölüm bağlantılarının Zinisan dışı web sitelerinde kullanımı, web.posta, cep.net vb. hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından Zinisan sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet'in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, Zinisan Vakum Pompa ve Makina Sanayi Ltd.Şti.  'nin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

Zinisan, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.

Zinisan web sitesi'nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde Zinisan tarafından garanti edilmemektedir.

Zinisan web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Zinisan'nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

Zinisan web sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Zinisan'ye ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı Zinisan tarafından beyan ve işbu Zinisan Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.

Zinisan Vakum Pompa ve Makina Sanayi Ltd.Şti.


İletişim

Bize ulaşabilirsiniz.

Telefon:+90 216 5950876

E-posta gönderin